รักเธอ NEVER DIE

รักเธอ NEVER DIE แม้เวลาฝันเปลี่ยนเวียนไป หัวใจดวงนี้ไม…